شرکت سوشیانت مجری انحصاری مکانیزه و یکپارچه سازی، آژانس‌های، تاکسی‌های تلفنی، پیک‌های موتوری و وانت بارها می‌باشد.