شرکت سوشیانت مجری انحصاری پایش تصاویر دوربین های جاده‌ای و شهری میباشد.